matomo cloud

Løsninger

Alle virksomheter etterlever krav fra ulike interessenter. Det kan være lovkrav fra myndigheter knyttet til personale, miljø, handel osv. Utover det kan kunder og leverandører kreve at virksomheten etterlever standarder, sertifiseringer, code of conduct, sosial dumping etc.

Mange etterlever disse kravene i, beste fall, i proprietære "siloverktøy". Andre gjør dette i Excel.

Allerede nå bør alle se fordelen i å etterleve kravsett på en samlet generisk plattform, samtidig som ettersyn også kan komme til å kreve at etterlevelse skjer i et verktøy med blant annet loggføring.

Egenskaper
  • Systematisering av standardiserte og egendefinerte kravsett
  • Etterrettelighet over alle rutiner og kontrolltiltak - ansvarlighet og frister
  • Total oversikt over grad av compliance for hele virksomheten
Fordeler
  • Sikre eierskap over alle krav og relevante kontrolltiltak
  • Enklere status-rapportering internt
  • Kobling mellom ulike kravsett som deler felles kontrolltiltak
Utbytte
  • Forsikring mot omdømmetap og økonomiske tap
  • Alltid klar for revisjon
  • Optimale forutsetninger for beslutninger knyttet til utvikling av kontrolltiltak

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258