matomo cloud

Kamude - Styrets totale oversikt over Governance

Et ERP system gir styret og ledelsen nødvendig økonomisk overblikk og innsikt. På samme måte gir GRC-plattformen Kamude styret og ledelsen nødvendig overblikk og innsikt i risikoer, compliancekrav og etterlevelse av dette gjennom oversikter tilpasset ledelsen. Styret og ledelsen kan i sanntid kunne holde seg oppdatert på status rundt avvik relatert til uhåndterte risikoer og compliance avvik, dets konsekvenser for virksomheten, hvem som har ansvaret, status på håndtering med mer. Dermed kan styret og ledelsen enklere ta beslutninger, prioritere ressurser fortløpende og stille krav til organisasjonen.

Egenskaper
  • Oversikt over etterlevelse og avvik relatert til compliance og risikoer
  • Brukervennlig funksjonalitet for å delegere ansvar og oppgaver
  • Visualisering av hvordan risikoer påvirker de ulike forretningsområdene i virksomheten
Fordeler
  • Styret og ledelsen kan når som helst logge seg på for status rundt risiko og compliance uten å vente på rapporter
  • Alt arbeid rundt compliance og risikostyring samles i et system som gjør det enklere å ha kontroll
  • Økt forståelse for konsekvensene av at ulike trusler inntreffer
Utbytte
  • Virksomheten vil gjennom Kamude kunne redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår
  • Virksomheten vil kunne redusere skaden dersom uønskede hendelser inntreffer ved å ha proaktivt planlagt kriseplaner
  • Virksomheten sparer kostnader og får bedre overblikk gjennom å samle alt compliance og risikoarbeid i et system

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258