matomo cloud

HR

Hvordan jobbe effektivt med strategisk HR og sikre etterlevelse i virksomheten? Alle selskaper bør definere strategiske HR mål relatert til eksempelvis kultur, strategisk bemanning (menneskene og deres kompetanse), employer branding, mangfold etc. Dette understøttes av policyer, som for å etterleves leder ut i rutiner / aktiviteter som spesielt ledere må utføre.

Mange HR-avdelinger har utarbeidet rutiner og policyer som ligger på intranett, Teams etc. Hvorvidt ALLE rutinene følges er mer utfordrende å vite, ikke fordi ledere ønsker å la være, men fordi de glemmer hva de bør gjøre og når de bør gjøre det. Resultatet er stadige avvik fra selskapets policyer og ønskede rutiner.

En annen utfordring er at strategisk HR ofte ender med operativt «der og da fokus» istedenfor å løfte blikket og se sammenhenger mellom de strategiske målene og sikre at virksomheten jobber helhetlig for å realisere de strategiske HR-målene. HR har ofte ikke har et system som viser ulike fagområder påvirker hverandre og hvordan aktiviteter for et fagområde understøtter et annet fagområde. Eks. vil etterlevelse av HMS arbeid ivaretas på en måte som har innvirkning på rekruttering, kultur og utvikling av individer og organisasjonen. Likeledes vil employer branding påvirkes av kultur, samfunnsansvar, rekruttering, on / off boarding, utvikling, mangfold og ytelser. Kultur igjen påvirkes av on / offboarding, rekruttering, sosiale tiltak, organisering og kommunikasjon. For å jobbe godt med strategisk HR bør HR-ansvarlige ha et verktøy for å kunne se sammenhenger mellom krav, policyer og tiltak for etterlevelse. Dette bidrar Kamude til.

Egenskaper
  • Systematisering av HR-strategier, policyer og relaterte lovkrav
  • Eksempler på policyer og krav å håndtere i Kamude er ansettelser og avgang (rekruttering, on/offboarding), kontinuerlig utvikling (kompetansekartlegging, ledertrening, medarbeiderutvikling, mangfoldsledelse og etterfølgerstrategi), kultur, ytelser, samfunnsansvar, miljøansvar, HMS med mer
  • Kontrollere for å sikre at policyene og kravene er oppdaterte og etterleves
Fordeler
  • Rammeverk for å jobbe med strategisk HR
  • Bro mellom strategisk HR og faktisk etterlevelse
  • Fordele ansvar og sikre effektiv oppfølging av tiltak
Utbytte
  • Enklere å realisere både strategiske og operasjonelle HR mål
  • Bedre innsikt til å jobbe helhetlig og effektivt med strategisk og operativ HR
  • Koble lovkrav som personvern, HMS etc. opp mot HR aktiviteter

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258