matomo cloud

Compliance

Vår GRC-plattform gjør compliance arbeid enklere.

Med compliance menes dokumentert etterlevelse av krav, enten de er regulatoriske, bransjemessige eller interne. Dette er ikke nødvendigvis enkelt. Kamude er en GRC-plattform som hjelper compliance ansvarlig å jobbe effektivt gjennom å systematisere krav og koble kontrolltiltak mot krav innen ulike fagområder som eks. personvern, IT-sikkerhet og Arbeidsmiljøloven.

Videre gir Kamude virksomheten et rammeverk for å dokumentere samsvar med krav, når oppgaver begynner å nærme seg fristen, og krav som ikke er håndtert, men som skulle vært håndtert. Oppgaver delegeres enkelt videre og det er lett å se hva avvikene gjelder og hvem som er ansvarlig. I tillegg er det enkelt å drille ned i systemet for å lese hvordan compliance krav er håndtert overordnet for organisasjonen eller i en forretningsenhet. Ledelsen sikrer dermed bedre styring og kontroll rundt compliance, og kan fortløpende følge virksomhetens fremdrift av dette arbeidet. Compliance kan enkelt kobles mot risikostyring i Kamude.

Egenskaper
  • Et compliance system som kan håndtere alle complianceområder, eks. GDPR, HMS, IT-sikkerhet (eks. NSM grunnprinsipper), Miljøfyrtårn, Normen (helse), bærekraft, anti money laundring med mer. Mange nøkkelferdige kravsett kan leveres i Kamude med tilhørende kontrolltiltak
  • Oversiktlige rapporter som viser grad av oppnåelse rundt compliance arbeid og synliggjøring av arbeid som ikke har blitt utført
  • Funksjonalitet for delegering av oppgaver og automatiske varslinger
Fordeler
  • Unngå bruk av flere systemer, Excel etc
  • Spar tid, koble sammen ulike complianceområder og unngå dobbeltarbeid
  • Bedre samhandling på tvers av fagdisipliner
Utbytte
  • Sikre etterlevelse av interne og eksterne krav
  • Unngå finansielle tap som bøter og kunder, omdømme, liv og helse
  • God dokumentasjon ovenfor myndigheter, ledelse, kunder og leverandører

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258