matomo cloud

Hva er ditt ansvarsområde?

Som fagansvarlig i en virksomhet er det knyttet direkte forventninger til at du har kontroll på etterlevelse av interne og / eller eksterne krav enten dette er kundekrav, lovkrav eller selskapets policyer. Å sikre etterlevelse av krav i virksomheten er utfordrende og krever ofte involvering på tvers av store deler av virksomheten. Kamude inneholder både kravsett å jobbe videre fra, samt funksjonalitet for å holde oversikt over etterlevelse, legge til rette for involvering på tvers av organisasjonen, delegere ansvar, tidsfrister, automatiske påminnelser med mer.

Egenskaper
  • Kravsett med mulighet for ansvarliggjøring og frister
  • Dashboard med oversikt over grad av etterlevelse til enhver tid og hvilke komponenter i virksomheten som står for høyest risiko pt.
  • Mulighet for å integrere mot andre verktøy (E-mail, Teams, BI-verktøy etc)
Fordeler
  • Sikret eierskap og samlet oversikt
  • Enklere for dine ledere å etterleve relevante krav uten dobbeltarbeid
  • Transparans i organisasjoner både hierarkisk og ift. verdikjede
Utbytte
  • Kulturbygging rundt det som er mest essensielt for en virksomhet
  • Forsikring mot omdømmetap og unødvendige økonomiske belastninger
  • Enklere å sikre balansert arbeids-/ansvarsfordeling

Skriv inn e-postadresse eller telefonnummer, så kontakter vi deg med mer informasjon

rasmus-olsen.png

Rasmus Olsen

E-post: rasmus@kamude.no

Telefon: +47 474 65 420

dagfinn-bang-johansen.png

Dagfinn Bang-Johansen

E-post: dagfinn@kamude.no

Telefon: +47 908 20 258